Career_Professios

Career Professionals

Wij zijn de Career Professionals. Ons doel is om het dynamische zakenleven en de generatie van de toekomst bij elkaar te brengen. Dit doen wij door de ambities van competente en diverse professionals te verbinden met de juiste bedrijven.


”De verbinding, daar gaat het ons om.”  

Career Professionals is bedacht door vier (oud) studenten. Het viel hen op dat veel young professionals staan te popelen om bedrijven te ontdekken. Wat heeft een bedrijf te bieden? Hoe ziet de organisatie eruit en wat is de bedrijfscultuur? Via ons online platform, events en de landelijke televisie beantwoorden wij deze vragen. Zo slaan wij een brug tussen professionals en bedrijven.